An EXAFS study of the luminescent Bi3+ center in LaPO4-Bi

F.B.M. Zon, van, D.C. Koningsberger, E.W.J.L. Oomen, G. Blasse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
102 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)396-402
TijdschriftJournal of Solid State Chemistry
Volume71
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit