An EXAFS study of the formation of small metal aggregates on MgO using organometallic compounds as precursors

D.C. Koningsberger, H.H. Lamb, P.S. Kirlin, M.J. Kelly, B.C. Gates

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

88 Downloads (Pure)

Samenvatting

EXAFS measurements were carried out on very small Os and Re metal particles supported on MgO. The metal particles were formed via decompn. and subsequent redn. in H of metal carbonyl clusters.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)261-264
TijdschriftJournal de Physique. Colloque
Volume47
Nummer van het tijdschriftC8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An EXAFS study of the formation of small metal aggregates on MgO using organometallic compounds as precursors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit