An exact solution for the state probabilities of the multi-class, multi-server queue with preemptive priorities

A.V. Sleptchenko, A. Harten, van, M.C. Heijden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An exact solution for the state probabilities of the multi-class, multi-server queue with preemptive priorities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen