An exact algorithm for large-scale continuous nonlinear resource allocation problems with minimax regret objectives

Jungho Park, Hadi El-Amine, Nevin R. Mutlu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftINFORMS Journal on Computing
StatusGeaccepteerd/In druk - 2020

Citeer dit