An Erdös-Ko-Rado theorem for regular intersecting families of octads

A.E. Brouwer, A.R. Calderbank

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    3 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'An Erdös-Ko-Rado theorem for regular intersecting families of octads'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde