An Erdös-Ko-Rado theorem for regular intersecting families of octads

A.E. Brouwer, A.R. Calderbank

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Codewords of weight 8 in the [24, 12] binary Golay code are called octads. A family of octads is said to be a regular intersecting family if is a 1-design and |x y| 0 for allx, y . We prove that if is a regular intersecting family of octads then || 69. Equality holds if and only if is a quasi-symmetric 2-(24, 8, 7) design. We then apply techniques from coding theory to prove nonexistence of this extremal configuration.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)309-316
  TijdschriftGraphs and Combinatorics
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'An Erdös-Ko-Rado theorem for regular intersecting families of octads'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit