An energy paradigm transition framework from negative towards positive district energy sharing networks: Battery cycling aging, advanced battery management strategies, flexible vehicles-to-buildings interactions, uncertainty and sensitivity analysis

Yuekan Zhou, Sunliang Cao (Corresponding author), Jan L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An energy paradigm transition framework from negative towards positive district energy sharing networks: Battery cycling aging, advanced battery management strategies, flexible vehicles-to-buildings interactions, uncertainty and sensitivity analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen