An empirical perspective on security challenges in large-scale agile software development

Amber van der Heijden, Cosmin Broasca, A. Serebrenik

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An empirical perspective on security challenges in large-scale agile software development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen