An empirical analysis of the main drivers affecting the buyer surplus in e-auctions

O. Karabag (Corresponding author), Barış Tan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An empirical analysis of the main drivers affecting the buyer surplus in e-auctions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Economics, Econometrics and Finance