An embedded CAN controller for a vehicle networking course project

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An embedded CAN controller for a vehicle networking course project'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science