An embedded CAN controller for a vehicle networking course project

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An embedded CAN controller for a vehicle networking course project'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen