An element-free Galerkin method for crack propagation in brittle materials

D. Hegen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

827 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Baaijens, Frank P.T., Promotor
  • de Borst, René, Promotor
  • Schreurs, Piet, Co-Promotor
Datum van toekenning6 mrt. 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0-339-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit