An electrical injection metallic cavity nanolaser with azimuthal polarization

K. Ding, L.J. Yin, M.T. Hill, Z.C. Liu, P.J. Veldhoven, van, C.Z. Ning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
206 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An electrical injection metallic cavity nanolaser with azimuthal polarization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie