An eigencurrent description of finite arrays of electromagnetically characterized elements

D.J. Bekers, S.J.L. Eijndhoven, van, A.G. Tijhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An eigencurrent description of finite arrays of electromagnetically characterized elements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Aarde en milieuwetenschappen