An efficient search strategy for site-selection decisions in an expert-system

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
83 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An efficient search strategy for site-selection decisions in an expert-system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen