An efficient protocol for fair secure two-party computation

M.S. Kiraz, B. Schoenmakers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An efficient protocol for fair secure two-party computation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen