An efficient numerical method for 3D viscous ship hydrodynamics with free-surface gravity waves

M.R. Lewis, B. Koren

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  129 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  A new numerical method for water flows with free-surface gravity waves is investigated. The method is first analyzed with respect to the existence of steady free-surface waves, and the dispersion properties of these waves. Next, the method is used to compute the free water surface generated by a standard ship hull.
  Originele taal-2Engels
  TitelComputational Fluid Dynamics 2004 (Proceedings of the Third International Conference on Computational Fluid Dynamics, ICCFD3, Toronto, July 12–16, 2004)
  RedacteurenC. Groth, D.W. Zingg
  Plaats van productieBerlin
  UitgeverijSpringer
  Pagina's239-244
  ISBN van geprinte versie978-3-540-31800-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An efficient numerical method for 3D viscous ship hydrodynamics with free-surface gravity waves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

 • Citeer dit

  Lewis, M. R., & Koren, B. (2006). An efficient numerical method for 3D viscous ship hydrodynamics with free-surface gravity waves. In C. Groth, & D. W. Zingg (editors), Computational Fluid Dynamics 2004 (Proceedings of the Third International Conference on Computational Fluid Dynamics, ICCFD3, Toronto, July 12–16, 2004) (blz. 239-244). Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-31801-1_31