An efficient implementation of local search algorithms for constrained routing problems

M.W.P. Savelsbergh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An efficient implementation of local search algorithms for constrained routing problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen