An efficient binary storage format for IFC building models using HDF5 hierarchical data format

Thomas Krijnen (Corresponding author), Jakob Beetz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An efficient binary storage format for IFC building models using HDF5 hierarchical data format'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science