An efficient algorithm to calculate BICM capacity

G. Bocherer, F. Altenbach, A. Alvarado, S. Corroy, R. Mathar

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An efficient algorithm to calculate BICM capacity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen