An efficient algorithm for the 1D total visibility-index problem and its parallelization

Peyman Afshani (Corresponding author), Mark de Berg, Henri Casanova, Ben Karsin, Colin Lambrechts, Nodari Sitchinava, Constantinos Tsirogiannis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An efficient algorithm for the 1D total visibility-index problem and its parallelization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde