An efficient algorithm for a class of constraints satisfaction problems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)9-16
  TijdschriftOperations Research Letters
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit