An E-band silicon-IC-to-waveguide contactless transition incorporating a low-loss spatial power combiner

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An E-band silicon-IC-to-waveguide contactless transition incorporating a low-loss spatial power combiner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen