An axiomatic analysis of Egghe's g-index

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

61 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An axiomatic analysis of Egghe's g-index'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.