An auxiliary result in the theory of transcendental numbers. II

P.L. Cijsouw, R. Tijdeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-247
TijdschriftDuke Mathematical Journal
Volume42
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1975

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An auxiliary result in the theory of transcendental numbers. II'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit