An automatic graph-based approach for artery/vein classification in retinal images

Behdad Dashtbozorg, Ana Maria Mendonca, Aurelio Campilho

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

134 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Not Available
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1073-1083
TijdschriftIEEE Transactions on Image Processing
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2014

Citeer dit