An augmented Lagrangian coordination method for distributed optimal design in MDO: Part I formulation and algorithms

S. Tosserams, L.F.P. Etman, J.E. Rooda

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    64 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'An augmented Lagrangian coordination method for distributed optimal design in MDO: Part I formulation and algorithms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen