An auction for collaborative vehicle routing: models and algorithms

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An auction for collaborative vehicle routing: models and algorithms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen