An asymptotic method in the theory of series

S.T.M. Ackermans

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

134 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • de Bruijn, Nicolaas , Promotor
Datum van toekenning26 mei 1964
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit