An associative block design ABD(10,5) does not exist

J.H. van Lint, J.A. Poutré, la

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

65 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)219-226
TijdschriftUtilitas Mathematica
Volume31
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit