An architecture for self-organization in pervasive systems

Aly Syed, J.J. Lukkien, Roxana Frunza

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An architecture for self-organization in pervasive systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science