An arbitrary high-order discontinuous Galerkin method with local time-stepping for linear acoustic wave propagation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An arbitrary high-order discontinuous Galerkin method with local time-stepping for linear acoustic wave propagation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Kunst en humaniteit