An approximation algorithm for the Wireless Gathering Problem

V. Bonifaci, P. Korteweg, A. Marchetti Spaccamela, L. Stougie

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An approximation algorithm for the Wireless Gathering Problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen