An approach to interoperability of ontology-based educational repositories

D. Dicheva, L.M. Aroyo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)92-109
  TijdschriftInternational Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit