An antisymmetric psychometric function on a logarithmic scale

W.M. Bergmann Tiest, A.M.L. Kappers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An antisymmetric psychometric function on a logarithmic scale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen