An analysis on traffic flow of remote interaction operations based on OP-channel

Y. Hou

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)4-6
  TijdschriftChinese Journal of Computer Engineering and Applications
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit