An analysis of options for a sustainable Texel

Patricia Mc Kula Gutierrez, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Smart Energy Buildings & Cities (SEBC)

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

304 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An analysis of options for a sustainable Texel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen