An analogue of Grace's apolarity theorem

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  97 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)69-76
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volumeserie 2, 23
  StatusGepubliceerd - 1949

  Citeer dit