An amphiphilic porphyrin with unexpected aggregation behaviour

Albertus P.H.J. Schenning, Martinus C. Feiters, Roeland J.M. Nolte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An amphiphilic porphyrin with unexpected aggregation behaviour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen