An amphiphilic porphyrin with unexpected aggregation behaviour

Albertus P.H.J. Schenning, Martinus C. Feiters, Roeland J.M. Nolte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The amphiphilic porphyrin 5,10,15-tris(1-methylpyridinium-4-yl)-20-[4-(hexadecyloxy)phenyl]-21H,-23H-porphine tritosylate forms vesicles on dispersal in water.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7077-7080
Aantal pagina's4
TijdschriftTetrahedron Letters
Volume34
Nummer van het tijdschrift44
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 okt 1993
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An amphiphilic porphyrin with unexpected aggregation behaviour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit