An alternative formulation of operational conservativity with binding terms

C.A. Middelburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-19
TijdschriftJournal of Logic and Algebraic Programming
Volume55
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit