An Alternative Approach to Model the Dynamics of a Milling Tool

Kaidong Chen, He Zhang, Nathan van de Wouw, Emmanuel Detournay (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
144 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An Alternative Approach to Model the Dynamics of a Milling Tool'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering