An algorithm for the asynchronous Write-All problem based on process collision

J.F. Groote, W.H. Hesselink, S. Mauw, R. Vermeulen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An algorithm for the asynchronous Write-All problem based on process collision'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde