An algorithm for packing connectors

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'An algorithm for packing connectors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science