An algorithm for load curtailment in aggregated demand response program

M. Babar, I. Ahamed, A. Shah, S.H. Al-Ghannam, E.A. Al-Ammar, N.H. Malik, F.R. Pazheri

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelSaudi Arabia Smart Grid Conference, 9-11 December 2012, Jeddah, Saoedi Arabie
Pagina's1-10
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit