An Algol 60 translator for the X1

E.W. Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An Algol 60 translator for the X1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.