An Algol 60 translator for the X1

E.W. Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)329-345
Aantal pagina's17
TijdschriftAnnual Review in Automatic Programming
Volume3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1963

Citeer dit