An Aho-Corasick based assessment of algorithms generating failure deterministic finite automata

Madoda Nxumalo, Derrick G. Kourie, Loek Cleophas, Bruce W. Watson

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'An Aho-Corasick based assessment of algorithms generating failure deterministic finite automata'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth and Planetary Sciences

    Computer Science