An agent-based architecture for Distributed Interfaces and Timed Media in a storytelling application

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    8 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'An agent-based architecture for Distributed Interfaces and Timed Media in a storytelling application'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science