An adaptive time-stepping algorithm for quasistatic processes

A.H. Boogaard, van den, R. Borst, de, P.A.J. Bogert, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An adaptive time-stepping algorithm for quasistatic processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen