An adaptive multi-critic neuro-fuzzy control framework for intravenous anesthesia administration

Mohammad Javad Khodaei, M. Hadi Balaghi I., Amin Mehrvarz, Nader Jalili (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An adaptive multi-critic neuro-fuzzy control framework for intravenous anesthesia administration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen